top of page

Wij maken gebruik van cookies. Door de inkology-website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van inkology. De meeste hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten inkology en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op thINK Beauty. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt pagina's bekijken en/of afdrukken vanuit:  https://www.tattooremovalcream.eu  voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Je moet niet:

Herpubliceer materiaal van  https://www.tattooremovalcream.eu  Materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven van  https://www.tatoormovalcream.eu  Materiaal reproduceren, dupliceren of kopiëren van  https://www.thetattoofixers.com  Herdistribueer inhoud van Tattoo Goo (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie). Hyperlinks naar onze inhoud De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstanties; zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van online directory's kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union; dot.com-communitysites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van liefdadigheidsinstellingen, distributeurs van online directory's; internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstig effect zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk bij- thuismogelijkheden, mogen niet worden gekoppeld); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

​​​

adres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 1-2 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlinks naar onze website maken: door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het Inkology Beauty-logo of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor koppelen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen link(s) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, op een andere manier in strijd is met of de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal: onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

TERUGSTUURBELEID

Om een bestelling te plaatsen, moet u akkoord gaan met ons retourbeleid, dat u onderaan elke pagina van de website kunt vinden.

inktologie  Europe Beauty Algemene voorwaarden Deze pagina met Algemene voorwaarden is gemaakt op de generator termsandconditionstemplate.com. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

bottom of page